Emaxxs.cz je ukončený. Najdete nás v nové firmě Agleia.

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Leona Kučerová

EMAXXS.CZ
Sokolská 126, 763 10 Hvozdná
IČO: 74421867
č.b.ú. 178782345/03001. Prodejce

Provozovatelem internetových stránek (prodávajícím) je Leona Kučerová, Sokolská 126, 763 10 Hvozdná, IČO 074421867.

 

2. Cena

Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.

 

3. Kupující

Při objednání vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Vybere způsob platby a dodávky zboží. Kupující souhlasem obchodních podmínek a potvrzením objednávky vzal výslovně navědomí, že učiněnou objednávkou se zavazuje k platbě objednaného zboží.


4. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem NOZ č. 89/2012 Sb. O ochraně osobních údajů. Prohlašujeme, že veškeré informace a osobní data získaná či Vámi poskytnutá o Vaší osobě využijeme výhradně k Vaší identifikaci v obchodním styku. Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí celé řady dostupných zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. Dáte-li nám Váš souhlas, využijeme je rovněž k tomu, abychom Vás mohli informovat o novinkách či nabídce služeb a výrobků, příp. Vám poskytnout informace týkající se Vámi využívaných produktů či služeb. Souhlas můžete kdykoli písemnou cestou zrušit e-mailem: info@emaxxs.cz. Některá data, v nezbytně detailním rozsahu, mohou být poskytnuta 3. straně, je-li to nutné pro realizaci objednávky (např. kurýrní služby). V žádném případě Vaše osobní data nebudou poskytnuta ani prodána takovým třetím stranám, které nejsou zahrnuty v realizaci jednotlivých obchodních případů. Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a z těchto důvodů při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem NOZ č.89/2012 Sb. o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení NOZ. Naše společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů dle § 16, č. zákona 101/2000 Sb.


5. Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky zákazník obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky a v případě platby dobírkou, převodním příkazem nebo kartou také potvrzení vybraného termínu dodávky dle typu úhrady.

 

6. Platba převodem 

Pokud se zákazník rozhodne pro platbu převodem na účet nebo kartou, budeme ho o připsání částky na náš účet a odeslání zboží informovat e-mailem.

 

7. Platba dobírkou

Pokud se zákazník rozhodne pro platbu dobírkou, budeme ho o odeslání zboží informovat e-mailem.

 

8. Zrušení objednávky

Objednávku může kupující zrušit nejpozději 12 hod. po odeslání objednávky e-mailem: objednavky@emaxxs.cz

 

9. Druhy plateb

Způsob úhrady zboží je možný buď platební kartou, převodním příkazem nebo dobírkou (možnost hotově či kartou) 
Číslo bankovního účtu je 178782345/0300, vedený je u ČSOB, a.s., Zlín.
Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet bankovním převodem, bude mu zboží rezervováno po dobu 5 dnů od potvrzení objednávky.

 

10. Doprava

Způsob dopravy zajišťuje Courierforyou.cz až k Vám domů ve Zlíně a PPL po celé ČR. Courierforyou.cz dopravuje zásilky od pondělí do neděle, dle domluvy se zákazníkem, mezi 11:00 h - 22:00 h. Nebo společností PPL od pondělí do pátku mezi 08:00 h - 18:00 h, s tím, že poslední zboží je odesíláno ve čtvrtek. Zásilkovna zajišťuje dodání zásilek na své pobočky a je nejlevnější dopravou, kterou nabízíme. Balné činí 10,- Kč a dobírkovné 30,-Kč.11. Převzetí zboží

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu, případně ochranné balení. Jakékoliv zjištěné závady se reklamují ihned při předání zboží. Podpisem daňového dokladu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel!

 

12. Doklady

Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen.

 

13. Osobní odběr

Osobní odběr zatím není možný, ale probíhá rekonstrukce provozovny a potom bude možné zásilky vyzvedávat osobně. Termín otevření provozovny bude zveřejněn.

 

14. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 616 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník) a platným Reklamačním řádem EMAXXS.CZ

 

15. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

V souladu se zákonem 367/2000 Sb odst. 640/1964 Sb. – občanský zákoník, § 53 odst. 7 má soukromá osoba kupující (ne však podnikatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, a to e-mailem na info@emaxxs.cz. Zakoupené zboží kupující doručí na své vlastní náklady na adresu EMAXXS.CZ, Sokolská 126, 76010 Hvozdná poštou nebo kurýrní firmou. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, kopie daňového dokladu...) a příslušenství. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.


16. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

 

17. Potvrzení souhlasu s VOP

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

 

18. Mimosoudní řešení sporů s ČOI

Od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci. Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení reklamace nebo s jejím zamítnutím ze strany prodávajícího nebo poskytovatele služeb. Cílem nové právní úpravy je umožnit spotřebitelům vyřešení sporu mimosoudní cestou a méně nákladně. K tomu, aby toto řízení mohlo být zahájeno, je však třeba splnit určité náležitosti, a aby bylo úspěšné, musí mít obě strany vůli svůj spor vyřešit. V opačném případě se soudnímu řízení nevyhnou.


 
tým EMAXXS.CZ