Emaxxs.cz je ukončený. Najdete nás v nové firmě Agleia.

Blog

ZA SKLEM

ZA SKLEM

Občanské sdružení ZA SKLEM pomáhá začlenit se do běžného života lidem s postižením PAS, jak pracovního, tak vzdělávacího. Pro všechny osoby žijící ve Zlínském kraji je toto sdružení obrovským přínosem. 

Jejich motto:

je Baťovský odkaz. „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.

Pro všechny lidi, kteří potřebují poradit, pomoci zde naleznete více:

ZASKLEM.COM

Formy činnosti:
a) rozvoj a podpora výchovně vzdělávacího procesu
b) podpora odborné práce s rodinami osob s PAS (např. terapeutické skupiny pod odborným vedením)
c) volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce, které směřují k podpoře cílové skupiny a jejímu zviditelnění
d) informování a osvěta laické i odborné veřejnosti – pediatrů, psychiatrů, neurologů, psychologů, pedagogů a podpůrného personálu, který se podílí na péči o tyto osoby, o problematice PAS
e) podpora, zajištění a organizace osobní asistenční služby pro osoby s PAS
f) zprostředkování odborné péče pro osoby s PAS a jejich rodiny
g) usilování o kvalitativní růst služeb pro lidi s PAS
h) prohlubování vzdělávání členů sdružení v problematice PAS (semináře, kurzy, konference)
ch) získávání darů od jiných právnických a fyzických osob, pořádání benefičních akcí, veřejných sbírek
i) usilování o získávání finančních prostředků formou dotací a grantů
j) spolupráce s orgány samosprávy, s dalšími neziskovými organizacemi a právnickými osobami, které mohou napomáhat realizaci poslání a cílů sdružení

Od 1. 9. 2014 jsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétně se jedná o službu Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (více informací v sekci služby).

Na jejich webových stránkách naleznete mnohé, také jednu velice zajímavou stránku: 

Platforma Naděje pro Autismus vznikla, aby propojila všechny, komu není život a osud lidí s Autismem lhostejný. Na poruchy autistického spektra (PAS) – lidověji Autismus je stále nahlíženo jako na nové, svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou, počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků, uskupení napříč republikou. Iniciátoři většinou vystupují sami za sebe, čímž se tříští síly potřebné k prosazení koncepčního systémového řešení. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem jako postižení, která jsou lidem známa staletí. Říká si o to ​i rapidně​ rostoucí řadou počtu výskytu. Nejde o diagnózu samotnou, jedná se o důstojný život lidí, kteří s ní žijí. Je nejvyšší čas přestat před tristní skutečností zavírat oči. Kdo, když ne Vy, kdy, když ne teď? Jak, když ne spolu?

Naděje pro Autismus vznikla také proto, že i toto postižení potřebuje naději na to, že bude bráno se vší vážností a respektem. Pokud tomu tak bude, budou tak bráni také lidé, kteří s ním žijí. A to bez rozdílu míry, stupně a typu PAS, bez rozdílu toho, že každý potřebuje něco jiného a v jiný čas. I přes to, že pomoc pro lidi s PAS je na první pohled tolik nejednoznačná, můžeme se opřít  o řadu styčných potřeb, které mají totožné.

Pilotním společným projektem Platformy Naděje pro Autismus byla osvětová kampaň „Česko svítí modře“. 

Přidat komentář

* Vaše jméno:
* Váš email: (nebude zveřejněn)
   Vaše stránky: (WWW vč. http://)
* Komentář:
Opište kód: